برای ارسال شکایات با شماره تلفن 09196647008 و یا از طریق ایمیل takshop24.karaj@gmail.com مراجعه کنید . تک شاپ 24